Jak se správně chovat fóru.
Uživatelský avatar
M@rty
Administrátor fóra
Příspěvky: 20287
Registrován: 24 led 2017, 17:36
Kontaktovat uživatele:

Podmínky Používání

Příspěvek Uživatelský avatar od M@rty » 02 bře 2018, 17:26

Před použitím našich stránek pečlivě přečtěte tyto podmínky a podmínky používání, včetně následujících stránek:

https://music-forum.cz

1. Vaše přijetí
POUŽÍVÁNÍM NEBO VIZITOVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY (společně s veškerým obsahem dostupným prostřednictvím názvu domény music-forum.cz, "webovou stránkou"), NEBO POSKYTOVÁNÍ OBSAHU NA TUTO WEBOVÉ STRÁNCE, ZAZNAMENEJTE VAŠE PODMÍNKY ("Podmínky") . Tyto smluvní podmínky se vztahují na všechny uživatele této webové stránky. Pokud nesouhlasíte s těmito smluvními podmínkami nebo zásadami ochrany osobních údajů, nepoužívejte prosím tuto webovou stránku. POKUD NEZDĚLUJÍ VÁŠ RODNÝ JAZYK, prosím, použijte překladatele nebo nepoužívejte internetovou stránku.

2. Odkazy
Webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností music-forum.cz. Music-forum.cz není přidružený k těmto webovým stránkám, nemá kontrolu nad nimi a nenese žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky webových stránek třetích stran. Kromě toho Music-forum.cz nebude a nemůže cenzurovat ani upravovat obsah stránek třetích stran. Používáním této webové stránky výslovně uvedete Music-forum.cz z jakékoli odpovědnosti vyplývající z vašeho používání webových stránek třetích stran. Proto vám doporučujeme, abyste si uvědomili, kdy jste opustili webové stránky a přečetli si podmínky a zásady ochrany osobních údajů jednotlivých navštívených webových stránek. Music-forum.cz nepodporuje žádné zde vložené video.

3. Přístup k webovým stránkám
Music-Forum.cz tímto uděluje souhlas s používáním této webové stránky za předpokladu, že: (i) vaše používání webových stránek je výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití; (ii) nebudete kopírovat, distribuovat ani upravovat jakoukoli část webových stránek bez předchozího písemného povolení společnosti Music-Forum.Cz ; (iii) neodesíláte nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, spam, řetězové dopisy atd., (iv) nebudete přenášet žádný obsah, který obsahuje softwarové viry nebo jiné škodlivé počítačové soubory, soubory nebo programy; (v) nebudete narušovat servery nebo sítě připojené k webové stránce; a (vi) dodržujete tyto smluvní podmínky. Jste výlučně odpovědní za činnost, která se vyskytuje na této webové stránce. Souhlasíte s tím, že nebudete používat nebo spustit žádný automatizovaný systém, mimo jiné včetně "robotů", "pavouků" a " ani používat komunikační systémy poskytované webovou stránkou pro jakékoliv komerční účely. Souhlasíte, že nepožadujete pro komerční účely žádné uživatele webové stránky s ohledem na jejich uživatelské příspěvky (jak je definováno níže). Music-Forum.Cz má právo ukončit váš přístup na webovou stránku, a to dle vlastního uvážení, bezprostředně a bez příčiny.

4. Práva duševního vlastnictví
Obsah na webových stránkách včetně všech příspěvků uživatelů, včetně textů, softwaru, skriptů, grafiky, fotografií, zvuků, hudby, videí a interaktivních funkcí ("Obsah") a ochranných známek, značek služeb a log v nich obsažených ( "Značky") jsou vlastněny nebo licencovány na Music-Forum.CZ. Obsah na webových stránkách je vám poskytován "JAK JE" pouze pro vaši informaci a osobní potřebu a nesmí být používán, kopírován, distribuován, přenášen, vysílán, zobrazovat, prodávat, licencovat, zpětně zpracovávat, dekompilovat nebo jinak využívat jakýkoli jiný účel bez předchozího písemného souhlasu společnosti Music-Forum.CZ. Music-Forum.Cz si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena na webových stránkách. Pokud si stáhnete nebo vytisknete kopii obsahu pro osobní použití, musíte si ponechat veškerá obsažená autorská práva a jiná vlastnická oznámení. Souhlasíte s tím, že nebudete obcházet, zakážete nebo jinak nezasahujete do funkcí souvisejících s bezpečností webových stránek nebo funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování libovolného obsahu nebo vynucují omezení týkající se používání webových stránek.

5. Autorská a obsahová politika

Music-Forum.CZ respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a požaduje, abyste udělali totéž. Music-Forum.CZ nepovoluje činnost na porušování autorských práv a porušování práv k duševnímu vlastnictví na svých internetových stránkách a Music-Forum.CZ okamžitě pozastaví jakýkoli obsah chráněný autorskými právy (zobrazovaný prostřednictvím veřejně dostupné webové adresy / adresy URL), aby mohl být převeden a stažen jeho Webová stránka, pokud je laskavě oznámena. Music-Forum.CZ má také vytvořený tým, který vynakládá zvýšené úsilí na zmírnění možnosti porušování autorských práv prostřednictvím svých webových stránek tím, že aktivně vyhledá a zakáže možnou konverzi komerčních materiálů chráněných autorskými právy. Pokud jste tvůrcem / vlastníkem obsahu, vlastníkem autorských práv nebo jejich zástupcem a chcete zakázat možné použití služby Music-Forum.CZ pro převod veřejně dostupných obsahů, prosím zašlete nám e-mail na cica156@gmail.com s následujícími informacemi: URL (y) a popis (y) obsahu chce, abychom zablokovali; forma elektronických nebo fyzických důkazů, které prokazují, že máte právo jednat na obsah (y); kontaktní informace, které jsou dostačující pro to, abychom vám mohli kontaktovat, například adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu. Obsah (y) bude v našem systému uveden do černé listiny do 24 hodin. forma elektronických nebo fyzických důkazů, které prokazují, že máte právo jednat na obsah (y); kontaktní informace, které jsou dostačující pro to, abychom vám mohli kontaktovat, například adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu. Obsah (y) bude v našem systému uveden do černé listiny do 24 hodin. forma elektronických nebo fyzických důkazů, které prokazují, že máte právo jednat na obsah (y); kontaktní informace, které jsou dostačující pro to, abychom vám mohli kontaktovat, například adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu. Obsah (y) bude v našem systému uveden do černé listiny do 24 hodin.

6. Ochranné známky
Music-Forum.CZ, logo Music-Forum.CZ a všechny ostatní ochranné známky Music-Forum.CZ, servisní značky, názvy produktů a obchodní názvy společnosti Music-Forum.CZ, které se zobrazují ve službách, jsou vlastněny společností Music-Forum.CZ. Všechny ostatní ochranné známky, servisní značky, názvy produktů, loga a obrázky, které se objevují ve službách, jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

7. Zřeknutí se záruky
Souhlasíte, že vaše používání webových stránek BUDE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ v maximálním rozsahu povoleném ZÁKONEM Music-Forum.CZ, JEJÍ úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupci odmítají veškeré záruky, výslovné i odvozené, za připojení k webu a vaše POUŽÍVÁTE JEHO. Music-Forum.CZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO ZÁPISY O PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU WEBOVÉHO STRÁNKU A NEPŘÍPUSTE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (I) ZTRÁTY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU, (II) OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, (III. ) neoprávněnému přístupu nebo používání našich serverech a / nebo veškeré osobní informace a / nebo finančním údajům uloženým v něm (IV) přerušení nebo ukončení přenosu do nebo z internetových stránek, (iv) jakékoli chyby, viry, trojské KONĚ, Nebo podobně, které mohou být předány nebo přímo přes webové stránky tím, jakékoli třetí osobě, AND / OR (V) jakékoli chyby nebo opomenutí v jakýkoliv obsah nebo za jakékoliv ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití JAKÉHOKOLI OBSAHU ON NEBO PROSÍM INTERNETOVOU STRÁNKOU. OnlineVideoConverter.com NEZARUČUJE, podporu nebo přebírá odpovědnost za veškeré obsah nebo inzerovaný produkt či službu nebo nabízeny třetí osobou prostřednictvím internetových stránek nebo vystupoval v JAKÉKOLIV reklama a OnlineVideoConverter.com nebude smluvní stranou, ani v žádném případě ZODPOVĚDNÝ ZA MONITOROVÁNÍ JAKÝCHKOLIV TRANSAKCI MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI NEBO SLUŽBAMI TŘETÍCH STRAN.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VAŠE POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY BUDE JEDINEČNÝM ÚČELEM SNÍŽENÍ OBSAHU S OMEZENÝMI A OSOBNÍMI POUŽITÍMI. JAKO SLUŽBA JE PLNĚ PŘÍSTUPNÁ Z INTERNETU, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JE VYŽÁDAT ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA APLIKOVANÉ VE VAŠE ZEMĚ. ŽE VÍCE OBECNĚ veškerý obsah stažený z Music-Forum.CZ Je určen do zkušebního období a nebudou k dispozici ve vašem pevném disku nebo jiných zařízení více než restriktivní dobu 2 dnů. SOUHLASÍTE SE, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE JE PŘEKLADAT O OBSAH, A JE-LI JE TENTO OBSAH PRODÁVANÝ POD LICENCÍ, ZÍSKÁTE LICENCIU IT.

8. Omezení odpovědnosti

AND / OR (V) jakékoli chyby nebo opomenutí v jakýkoliv obsah nebo za jakékoliv ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu, které vznikly v důsledku svého používání v obsahu na nebo prostřednictvím internetových stránek, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE A A JEJÍ ALEBO NEBO Music-Forum.CZ JE UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. PŘEDCHOZÍ OBMEDZENÍ ODPOVĚDNOSTI POUŽÍVÁ V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM V PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCE. VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE, ŽE Music-Forum.CZ NEODPOVÍDÁ ZA uživatelských příspěvků NEBO pomlouvačné, urážlivé nebo protiprávního jednání jakékoliv třetí strany a že riziko zranění nebo jiné škody Z výše uvedeného je zcela v VÁS. JSOU UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. PŘEDCHOZÍ OBMEDZENÍ ODPOVĚDNOSTI POUŽÍVÁ V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM V PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCE. VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE, ŽE Music-Forum.CZ NEODPOVÍDÁ ZA uživatelských příspěvků NEBO pomlouvačné, urážlivé nebo protiprávního jednání jakékoliv třetí strany a že riziko zranění nebo jiné škody Z výše uvedeného je zcela v VÁS. JSOU UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. PŘEDCHOZÍ OBMEDZENÍ ODPOVĚDNOSTI POUŽÍVÁ V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM V PŘÍSLUŠNÉ JURISDIKCE. VÝSLOVNĚ POTVRZUJETE, ŽE Music-Forum.CZ NEODPOVÍDÁ ZA uživatelských příspěvků NEBO pomlouvačné, urážlivé nebo protiprávního jednání jakékoliv třetí strany a že riziko zranění nebo jiné škody Z výše uvedeného je zcela v VÁS.

9. Odškodnění
Souhlasíte s tím, že budete chránit, odškodnit a chránit Music-Forum.CZ, jeho přidružené společnosti a jejich příslušníky, ředitele, zaměstnance a agenty před všemi nároky, škodami, závazky, ztrátami, závazky, náklady a výdaji (včetně omezené na poplatky advokáta) vyplývající z: (i) vašeho užívání webových stránek; (ii) porušení těchto smluvních podmínek; (iii) porušení podmínek, které se vztahují na vaše uživatelské podání; (iv) vašeho porušení jakýchkoli práv třetích stran, mimo jiné včetně autorských práv, vlastnictví, publicity nebo práva na ochranu osobních údajů; nebo (v) jakýkoli nárok, že některý z vašich uživatelských příspěvků způsobil škodu třetí straně. Tato povinnost obhajoby a odškodnění přežije tyto smluvní podmínky a vaše používání webových stránek.

10. Schopnost přijmout smluvní podmínky
Prohlašujete, že máte více než 18 let věku nebo máte oprávněný souhlas rodičů nebo opatrovníků s těmito Podmínkami a dodržováním těchto Podmínek. V každém případě potvrzujete, že máte více než 13 let, protože webová stránka není určena pro děti mladší 13 let. Pokud jste mladší než 13 let, prosím nepoužívejte webovou stránku - existuje spousta dalších skvělých webů míst pro vás. Promluvte s rodiči o tom, jaké stránky jsou pro vás vhodné.

11. Přiřazení
Tyto Smluvní podmínky a veškerá práva a licence udělené podle těchto podmínek nesmí být převedeny nebo přiděleny těmito podmínkami, ale mohou být přiřazeny Music-Forum.CZ bez omezení.

12. Obecně
Souhlasíte s tím, že: (i) internetová stránka se bude považovat za výlučně se sídlem v České Republice ; a (ii) webová stránka se považuje za pasivní webovou stránku, která nezakládá osobní jurisdikci nad společností Music-Forum.CZ, ať již specifickou nebo obecnou, v jiných jurisdikcích než v České Republice. Tyto smluvní podmínky se řídí vnitřními hmotněprávními právními předpisy země České Republiky, bez ohledu na jejich kolizní principy. Jakékoli nároky nebo spory mezi vámi a společností Music-Forum.CZ, které vzniknou zcela nebo zčásti z webových stránek nebo těchto smluvních podmínek, rozhoduje výhradně federální nebo státní soud příslušné jurisdikce se sídlem v České Republiky. Tyto Smluvní podmínky a veškeré další právní upozornění zveřejněné společností Music-Forum.CZ na webových stránkách, tvoří veškerou dohodu mezi Vámi a Music-Forum.CZ týkající se webových stránek. Pokud některá ustanovení těchto podmínek nebude považována soudem příslušné jurisdikce za neplatnou, neplatnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto Podmínek, která zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Žádné vzdání se žádného z podmínek uvedených v těchto Smluvních podmínkách nebude považováno za další nebo trvalé zřeknutí se tohoto termínu nebo jakéhokoli jiného výrazu a neuplatnění nároku nebo ustanovení podle těchto Podmínek nepředstavuje vzdání se takového práva nebo poskytování. Music-Forum.CZ si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění změnit tyto smluvní podmínky a je vaší povinností přezkoumat tyto smluvní podmínky pro jakékoli změny. Vaše používání webových stránek po změně těchto Smluvních podmínek bude znamenat souhlas a přijetí revidovaných podmínek. VY A Music-Forum.CZ Souhlasíte, že veškeré spory vzniklé Z NEBO SOUVISEJÍCÍ S Music-Forum.CZ webové stránky musí být zahájena během jednoho (1) rok po důvod žaloby vzniká. Jinak je tato příčina akce trvale zastrašována.

13.Všechna Videa které zde naleznete jsou uložena na serveru (youtube.com, mixcloud.com, soundcload.com).

14.Všechny odkazy ke stažení , které zde naleznete mají přesměrování na convertor.music-forum.cz a souhlasíte s tím že video které stahujete se automaticky po kliknutí na tlačítko stáhnout uloží automaticky na server convertor.music-forum.cz a tím se stáváte vlastníkem souboru , který nesmí porušovat autorská práva. Proto se ujistěte zda jste opravdu vlastníkem takového videa , které zde na music-forum.cz naleznete a které budete stahovat.
Jsem DJ a zároveň majitel tohoto fóra.
Pokud si chceš poslechnout mé sety , tak klikni zde.
Pokud máš zájem si mě pozvat do klubu napiš mi na email: cica156@gmail.com

Komentovat